Kontakt redaktionen

www.lægevagten.dk  blev oprindeligt etableret i 1999 i et samarbejde mellem

Amtsrådsforeningen, 
Københavns Amt og
Mentor Instituttet

Indholdet opdateres i dialog med regionerne, de tilhørende vagtordninger og apotekerne

Redaktion
Institutleder, læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet (ansvarshavende)
Prakt. læge, ph.d. Bjarne Lühr Hansen
Webmaster Hanette Larsson, Mentor Instituttet

Forfattere
Almen praktiserende læge, ph.d. Bjarne Lühr Hansen
Læge Philipp Skafte-Holm

Indholdet er baseret på de seneste nationale og internationale videnskabelige undersøgelser

Medicinafsnittene er udarbejdet i samarbejde med Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300  København S

Brugerbetingelser
Informationerne på www.lægevagten.dk må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge. Det vil sige, at www.lægevagten.dk kan på ingen måde drages til ansvar direkte eller indirekte ved skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i websitens artikler.

Administration/Copyright/Ejerskab
Mentor Instituttet ApS
Maltevangen 14
2820 Gentofte
Telefon  51 52 98 15
CVR nr. 24258807

 

Artiklerne stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages print af skærmbilledet til privat brug. Yderligere rettigheder til indholdet kan aftales ved henvendelse til Mentor Instituttet.

Mail til redaktionen/webmaster: info@laegevagten.dk