Klagevejledning

Hjemmesiden www.lægevagten.dk udvikles og drives af læger med indgående kendskab og erfaring på området. 

Hjemmesiden giver råd om sygdom og om forskellige praktiske forhold vedrørende lægevagten, men er uden indflydelse på selve Lægevagtens drift, lægernes opførsel eller dispositioner.

Vi har udarbejdet denne vejledning til de der vil i kontakt med eller klage over Lægevagten. 

Før du klager eller søger erstatning kan det være en god ide at tage kontakt til en patientvejleder i den Region, hvor lægevagtskonsultationen har fundet sted.
Patientvejlederne kan rådgive og vejlede dig om klagesystemerne, sende dig relevant information/skemaer samt evt. være behjælpelig med udformning af klagen/ansøgningen.

Her finder du Regionernes patientvejledere:
https://danskepatienter.dk/patienter-paaroerende/find-en-patientvejleder

Hvis du har spørgsmål, oplysninger eller råd til Lægevagten eller vil klage over service, opførsel eller tilgængelighed skal du kontakte den Region det vedkommer.

Region Hovedstaden  
Koncern Praksis             
Kongens Vænge 2                              
3400 Hillerød                                        
E-mail: praksis@regionh.dk
Find klageformular her: https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/Ris%20og%20ros/Sider/Ris-ros-og-klager-akuttelefonen-1813.aspx?rhKeywords=klage+1813

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
E-mail: DNSV@regionsjaelland.dk
Find klageformular her:https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Dine-rettigheder/klager-og-erstatning/Documents/klageformular.pdf

Region Syddanmark
Att. Sekretariatet for Samarbejdsudvalget
Praksisafdelingen                                
Damhaven 12                                                            
7100 Vejle
E-mail: kontakt@regionsyddanmark.dk                                          
Find klageformular her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm362849

Region Midtjylland
Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Find klageformular her: https://www.rm.dk/siteassets/sundhed/behandling/serviceklager/klageformular_laeger1.pdf
Klag via Nem-ID: https://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/klage/ 

Region Nordjylland
Primær Sundhed
Niels Bohrs Vej 30
92200 Aalborg Ø
E-mail: region@rn.dk
Find information om klageformular her: https://www.rn.dk/soegeresultat#?cludoquery=klager&cludoDomainName=https://rn.dk/&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Fwww.rn.dk%2F&cludorefpt=Region%20Nordjylland


Såfremt du ønsker at klage over den lægefaglige behandling eller en tilsidesættelse af dine rettigheder som patient skal du klage til:

Patientombuddet
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
E-mail: pob@patientombuddet.dk
Klagevejledning findes her: http://www.patientombuddet.dk/

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse kan du rapportere denne
Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse i Lægevagten, kan du rapportere hændelsen til www.dpsd.dk (Dansk-Patient-Sikkerheds-Database).
Informationerne vil blive givet til de der arbejder med at forbedre patientsikkerheden i din region.

Erstatning
Hvis du vil søge erstatning for en skade, der er opstået ved behandlingen, skal du henvende dig til Patientforsikringen (www.patientforsikringen.dk)

Med venlig hilsen

Redaktionen
v. Philipp Skafte-Holm
Institutleder, læge