Formål

Formålene med www.lægevagten.dk

  • At give borgerne information om, hvordan man får kontakt med lægevagten

  • At give borgerne information om, hvordan man får kontakt med 1813, akutmodtagelserne og akutklinikkerne

  • At give borgerne information om rigtig brug af lægevagten, 1813, akutmodtagelserne og akutklinikkerne

  • At gøre det lettere for forældre at vurdere og passe deres børn, når de bliver syge

  • At give voksne overblik over, hvordan akut sygdom håndteres bedst

  • At give borgerne information om, hvordan man finder et apotek som har åbent

  • At give borgerne information om, hvordan man får fat i tandlægevagten