Region Nordjylland


Lægevagten kontaktes på telefonnummer:

 

 70 15 03 00Vigtig information

  • Al kontakt til  lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge. 
  • Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. 
  • Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.

Der er 3 muligheder i lægevagten.

 

Telefonisk rådgivning
Når du ringer til lægevagten, kommer du direkte igennem til lægen, som vil bede om dit personnummer. Herefter vil lægen bede dig fortælle om dine symptomer. Ved mistanke om infektion er det vigtígt at du har målt din temperatur.

På denne måde afgør lægen om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig eller om du bør undersøges i en af lægevagtens konsultationer.

I særlige nødstilfælde kan lægen vurdere, at et sygebesøg er nødvendigt.

I en del tilfælde vil lægen anbefale, at du kontakter din egen læge senere.

 

Konsultation
Hvis lægen skønner, at du bør undersøges, vil du blive henvist til en af lægevagtens konsultationer.

Husk dit sygesikringsbevis, samt evt. oplysninger om medicin, du plejer at tage.

 

Konsultationsadresser (ALTID EFTER TELEFONISK AFTALE)

Aalborg Universitetshospital, Syd, Hobrovej 18, 9000 Aalborg (adgang via hovedindgangen)

Regionshospital Nordjylland, Hjørring, Bispensgade 37, 9800 Hjørring (adgang via hovedindgangen)

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, Barfredsvej 83 (Indgang via Vestergade), 9900 Frederikshavn

Aalborg Universitetshospital, Hobro, Stolbjergvej 8, 9500 Hobro

Aalborg Universitetshospital, Thisted, Højtoftevej 2, 7700 Thisted

 

Sygebesøg
Når lægen skønner det er nødvendigt, kommer der en læge på sygebesøg. Det sker i de tilfælde, hvor din sygdom, alder eller andet gør det nødvendigt.

Man kan ikke forlange et sygebesøg fra lægevagten.