Region Midtjylland


Lægevagten kontaktes på telefonnummer:

 

 70 11 31 31Vigtig information

  • Al kontakt til  lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge. 
  • Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. 
  • Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.

 

Der er 3 muligheder i lægevagten.

 

Telefonisk rådgivning
Når du ringer til lægevagten, kommer du direkte igennem til lægen, som vil bede om dit personnummer. Herefter vil lægen bede dig fortælle om dine symptomer. Ved mistanke om infektion er det vigtígt at du har målt din temperatur.

På denne måde afgør lægen om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig eller om du bør undersøges i en af lægevagtens konsultationer.

I særlige nødstilfælde kan lægen vurdere, at et sygebesøg er nødvendigt.

I en del tilfælde vil lægen anbefale, at du kontakter din egen læge senere.

 

Konsultation
Hvis lægen skønner, at du bør undersøges, vil du blive henvist til en af lægevagtens konsultationer.

Husk dit sygesikringsbevis, samt evt. oplysninger om medicin, du plejer at tage.

 

Konsultationsadresser
Århus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 161, indgang J3, 8000  Århus N,

Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers, indgang 2 ved Skadestuen
Hovedindgangen kan benyttes.

Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg, Hovedindgangen

Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg, indgang ved Skadestuen

Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, 7800 Skive, indgang ved Skadestuen

Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 45
7400 Herning.
Indgangen ved Akutmodtagelsen benyttes.

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens, benyt indgang A og følg skiltningen.

På nedenstående konsultationsadresser kan der træffes aftale om konsultation på bestemte tidspunkter
Regionshospitalet Grenå, Sygehusvej 17, 8500 Grenå

Regionshospitalet Tarm, Kirkegade 3, 6880 Tarm, indgang A

Regionshospitalet Lemvig, Østergade 30, 7620 Lemvig, følg skiltet

Regionshospitalet Ringkøbing, Nørreport 9, 6590 Ringkøbing, indgang fra Nørredige, indgangen før indgang A

På Anholt og Endelave er det ølægerne, der yder akut lægehjælp

 

Sygebesøg
Når lægen skønner det er nødvendigt, kommer der en læge på sygebesøg. Det sker i de tilfælde, hvor din sygdom, alder eller andet gør det nødvendigt.

Man kan ikke forlange et sygebesøg fra lægevagten.

Aarhus Universitetshospital, Skejby Palle Juul-Jensens Boulevard 161 Indgang J3 8200 Aarhus N