Region Hovedstaden

Telefonnummer
Akuttelefonen/lægevagten kontaktes på telefonnummer:


1813

Vigtig information

  • Du skal ringe 1813 for at komme på en akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestuer)
  • Du skal ringe 1813, hvis du har brug for hjælp, når din egen læge har lukket


Vigtigt at huske

Ring altid 112 ved livstruende aktut sygdom eller skade.
Du skal stadig kontakte din egen læge i dagtimerne på hverdage.

Ring 1813 for at komme hurtigt i behandling

Som noget nyt skal du ringe 1813 for at komme på en akutmodtagelse eller akutklinik – så får du den rette hjælp hurtigst muligt. 1813 kan oplyse, hvor ventetiden er kortest. Som en ny service får du også oplyst, hvornår du kan forvente at blive behandlet eller undersøgt. Så kan du vente hjemme, hvis der er ventetid.

Ring 1813 før du tager på akutmodtagelsen

Når borgerne kan få hjælp ved at ringe 1813, vil det spare akutmodtagelser og akutklinikker for unødvendige henvendelser. Problemet har været, at en del borgere ikke har haft behov for at komme på hospitalet – nogle kan selv tackle problemet, og andre skal til egen læge. Et opkald til 1813 sikrer, at borgere får den rette behandling det rette sted.

Uanmeldte borgere får også hjælp

Møder du uanmeldt op på en akutmodtagelse eller akutklinik, får du naturligvis hjælp efter behov. Men du må typisk vente lidt længere, end hvis du havde ringet først.

Ring 1813 for at få et godt råd

1813 bemandes af specialuddannede sygeplejersker og læger, der kan rådgive om, hvad du skal gøre, hvis du er kommet til skade eller er blevet pludselig syg. Haster det, eller kan det vente? Har du brug for lægehjælp, eller kan du selv klare problemet. Ring 1813, hvis du har brug for et godt sundhedsfagligt råd.